Search

Katwijk Chemie als werkgever

Katwijk Chemie is sinds 1914 actief in de productie en wereldwijde verkoop van farmaceutische grondstoffen. Katwijk Chemie heeft ruim honderd medewerkers. Meer dan driekwart van hen is werkzaam als procesoperator in ploegendienst, als chemisch analist of als monteur.

Wij zijn een familiebedrijf in brede zin: de algemeen directeur is achterkleinzoon van de oprichter maar er zijn ook veel familieverbanden onder het personeel. Er heerst een nuchtere cultuur die voortkomt uit hechte relaties en vakmanschap.

De concurrentie in de markt voor farmaceutische grondstoffen is in de afgelopen tientallen jaren toegenomen, vooral vanuit Azië. Desondanks hebben wij onze positie in de meeste producten kunnen behouden of zelfs kunnen versterken. Het consistent leveren van producten van topkwaliteit was daarbij essentieel. Onze klanten vertrouwen erop dat wij voldoen aan de strenge internationale richtlijnen voor Goede Manier van Produceren (GMP) voor farmaceutische grondstoffen.

We streven ernaar om onze medewerkers een veilige en prettige werkomgeving te bieden met een goede beloning en goede balans tussen werk en privé. Met goed werkgeverschap en door het stimuleren van een sociale organisatie houden we onze medewerkers betrokken en blijven we succesvol.

HR manager

De rol van HR Manager bij Katwijk Chemie is nieuw. Je ondersteunt de directie en afdelingshoofden in hun rol als leidinggevende. Gevraagd en ongevraagd adviseer je hen als een kritische en kundige gesprekspartner. Je weet organisatiedoelen en ontwikkelingsdoelen vanuit een constructief kritische blik te vertalen naar algemene en op personen toegesneden feedback, tips en acties. Je vertaalt strategische informatie van de directie naar een plan. Daarnaast ontwikkel en presenteer je eigen plannen met daadkracht en overtuiging.

Verder ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de planvorming en de borging van HR-beleid en -praktijk. Bouwen en doorontwikkelen zijn hierbij het credo: praktisch en zelf zaken oppakken een must. Alle gangbare HR onderwerpen zijn aan de orde, zoals o.a. werving en selectie, duurzame inzetbaarheid, langdurig verzuim, re-integratie, arbeidsrechtelijke zaken en het cao-overleg.

Je bent zuinig op de onderscheidende kenmerken van Katwijk Chemie en sluit effectief aan op gewenste cultuur, gewenst gedrag en het (persoonlijk) leiderschap dat hierbij de sleutel vormt. Als HR Manager ben je de vakinhoudelijke gesprekspartner voor iedereen in de organisatie. Je hebt ervaring met het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling; je kijkt door die bril naar mensen. Je inspireert, motiveert en bent de drager van de Katwijk Chemie cultuur. Feedback geef je eerlijk en respectvol.

Je bent uiteraard uitstekend op de hoogte van alle personeel gerelateerde zaken en je zorgt ervoor dat alles goed is geregeld voor de ruim 110 medewerkers. Je bekleedt binnen de organisatie een brede HR-functie waarin je vorm geeft aan strategisch, tactisch en operationeel HR-beleid.

Bekijk vacature

Katwijk Chemie – toen & nu

In Nederland is Katwijk Chemie één van de weinige producenten van grondstoffen voor generieke medicijnen, Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), voor de wereldmarkt. Uit de database van Drug Master Files (DMFs) bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), blijkt bijvoorbeeld dat slechts vijf Nederlandse producenten actieve registraties in de Verenigde Staten voor grondstoffen voor generieke medicijnen hebben.